Gyvenimas mums pateikia daug iššūkių, kuriuos bandome įveikti. Kartais iššūkiai tampa per dideli, todėl reikalingas kito asmens įsitraukimas.

Psichoterapijos procese svarbus santykis, kurio metu galima priartėti prie savojo vidinio pasaulio. Kuriamas nuoširdus pasitikėjimu grįstas santykis, padedantis pažinti save, pastebėti sau būdingus elgesio būdus arba uždaryti neuždarytus geštaltus.

Terapiniame aljanse santykiai tampa aplinka, kurioje galima atrasi ir ištirti naujas galimybes, leisiančias įveikti iššūkius, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių tapo neįveikiamais ir per dideliais.

Geštalto terapija man yra daugiau nei psichoterapijos kryptis, tai gyvenimo būdas.

Išskirtinis dėmesys kontaktui, laisvė, eksperimentai, buvimas "čia ir dabar" atitiko mano asmenines savybes, gebėjimus bei norą kurti santykį pagrįstą pasitikėjimu ir bendradarbiavimu.

Asmeninės terapijos metu skatinu atkurti praeities patirtį dabartyje, siekiant geriau suprasti save ir savo elgesio, santykių arba mąstymo modelius, kurie reikšmingi dabarčiai.

Terapijos metu gali tekti žaisti vaidmenų žaidimą, kuris padės atkurti praeityje išgyventus konfliktus atkreipiant dėmesį į savo mintis ir jausmus.

Sąveikos metu išskirtinis dėmesys kūno kalbai ir kitiems svarbiems veiksniams. Kūno ir proto ryšio integravimas terapijoje pojūčiai tarsi kelrodė žvaigždė galinti nutiesti kelią, padedantį pažinti ir suprasti save.

Geštalto terapija yra modernus ir populiarus psichoterapijos metodas, sukurtas praėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje [11]. Svarbiausią vaidmenį geštalto terapijos sukūrime ir išpopuliarinime suvaidino geštalto terapijos pradininkas, vokiečių kilmės amerikietis, medicinos daktaras Frederichas (Fritsas) Perlsas bei artimiausi jo pasekėjai ir bendražygiai Laura Perls, Polas Gudmenas, Izadoras Fromas, Polas Veisas, Eliotas Šapiro [13]. Šiandien Geštalto terapija užima svarbią vietą tarp šiuolaikinių psichoterapinių krypčių [12]. Geštalto terapija turi daug šaltinių ir apjungia savyje tiek vakarų, tiek rytų kultūrų išmintį. Svarbiausi geštalto psichoterapijos šaltiniai yra geštalto psichologija, fenomenologija, lauko teorija, sistemų teorija, holizmas, egzistencializmas, psichoanalizė, Reicho mokymas, Jungo mokymas, Moreno psichodrama, Dzen Budizmas. Tačiau geštalto terapija nėra šių mokymų suma, sintezė ar tąsa, o kokybiškai nauja psichoterapijos forma [13]. Geštalto terapijos panaudojimo galimybės labai plačios. Ši terapijos kryptis gali būti naudojama porų terapijoje, asmeninio augimo grupinėje terapijoje, individualiame konsultavime ar darbe su organizacijomis. Tuo pačiu metu geštalto terapija neprarado savo terapinio veiksmingumo gydant ribinius ir psichiatrinius sutrikimus [1psl,11].

+370 671 83410 psychotherapy.gestalt@gmail.com www.gestaltoterapija.com